Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 18.06.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– TS 10/0,4 kV Bescarinska zona 1, zastoj od 9:00-11:00 h

– TS 10/0,4 kV Bescarinska zona 2, zastoj od 11:00-13:00 h

– TS 10/0,4 kV Bulevar 1 (jedan NN izlaz) zastoj 3 sata u toku dana

– TS 10/0,4 kV Stolin 3 (jedan NN izlaz) zastoj 30min. u toku dana

– TS 10/0,4 kV Dizdaruša 1(jedan NN izlaz) zastoj 30min. u toku dana

– DV Potočari, kratkotrajni prekid u 9:00 h

– DV Grčica,kratkotrajni prekid u 9:00 h

DV Dizdaruša kratkotrajni prekid u 9:00 h

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

  • Stanje vodosnabdijevanja gradskih i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” biće uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.
  • Kvalitet vode u gradskom i ostalim lokalnim sistemima je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
  • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Mašinsko čišćenje kolovoza
  • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
  • Mašinsko košenje travnjaka: Gradski park, Bijeljinska cesta, Klanac/Izbor/Brod, novi put Klanac-Rosulje
  • Orezivanje zelene ograde: grad

OSTALE AKTIVNOSTI

  • O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili putem besplatne info linije 0800 505 07.
Nazad na listu