Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 17.8.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • DV 10 kV Potočari dio, zastoj od 11:00-13:00 h
 • TS 10/0,4 kV Potočari dio, Sombići, Gornje i Donje Dubravice,  Šatorovići  i Pukiš dio, zastoj od 11:00 – 13:00 h
 • TS 10/0,4 kV Gornji Rahić 6  (jedan NN izlaz), zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Sandići 2  (jedan NN izlaz), zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Krepšić 1 (jedan NN izlaz), zastoj 2 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Bijela 7, zastoj od 09:00 – 11:00 h
 • TS 10/0,4 kV Gornji Brezik 4, zastoj od 09:00 – 11:00 h

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Trobradovića i Tina Ujevića radi se na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Mogući su prekidi u isporuci vode u dijelovima ulica gdje se izvode radovi.
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Zbog nedostatka vode na izvorištima na lokalnim vodovodnim sistemima mogući su poremećaji u vidu pada pritiska i povremenih prekida u isporuci  vode prema krajnjim potrošačima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

 • Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu