Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 16.12.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Stanovi manji dio – zastoj u trajanju od 1 sat u toku dana;
 • Šatorovići manji dio – zastoj u trajanju od 1 sat, dva puta u toku dana;
 • Gornji Zovik dio (Bunarić Peškiri) – zastoj u trajanju od 5 – 6 h u toku dana;
 • Rašljani dio – zastoj u trajanju od nekoliko sati u toku dana;

 

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanja.
 • Zbog sanacije bunara na izvorištu Islamovac, stanovništvo koje se snabdijeva vodom iz rezervoara Štrepci i dalje ima restrikcije;
 • Pojedini potrošači u Ceriku nemaju vodu, zbog većeg curenja na mreži, čija je detekcija u toku
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom.

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu