Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 14.3.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Plazulje dio, Grbavica dio, Ciglana, Plazuljska dio, Dejtonska dio, Lejlića i Svete Ristića Svračeta, zastoj u vremenu od 09:00-09:15 h
 • Palanka zastoj u trajanju do 4 h tokom dana
 • Gornji Rahić, Ograđenovac, Hukelji i Okrajci, dva zastoja u trajanju od po 30 minuta tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži izvode se u ul. Ćumurovića. Moguć je prekid u isporuci vode u dijelu naselja gdje se izvode radovi.
 • Zbog testnog puštanja u rad cjevovoda od Plazulja prema Krepšiću mogući su kraći prekidi u isporuci vode u dijelovima Grbavice i Plazulja u periodu od 9:00 h do 10:00 h
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • U lokalnim vodovodnim sistemima očekuje se uredno snabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

 • Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu