Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 14.10.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Bijela dio i Prijedor manji dio (Vodovod Stjepkovica) – zastoj u vremenu od 10:00 – 12:00 h;
 • Boće, Boderište, Vranovača – zastoj u vremenu od 10:00 – 14:00 h;
 • Dizdaruša dio, Begovača i Goričkići dva kratkotrajna zastoja u trajanju do 5 minuta (prvi u 10:00 h a drugi planirano oko 14:00 h);
 • Posavska ulica dio – zastoj u trajanju od 30 minuta tijekom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje
 • U svim naseljima koja se snabdijevaju sa izvorišta Islamovac (Štrepci, Palanka, Brka, Boće, Boderište, Gornji i Donji Zovik i Šatorovići) i dalje se provodi režim restrikcija, u skladu s raspoloživom količinom vode kojom izvorište raspolaže
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.
 • Smeće je potrebno odlagati na propisan način – u komunalne posude (kante ili kontejnere) ili vreće za smeće, ne u željeznu burad, oklope bojlera i slične teške posude;

Akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za petak 15.10.2021.

 • MZ Centar – Ulica Mehmedagića (parking kod kontejnera), Ulica Branislava Nušića (kontejneri iza košarkaškog igrališta)
 • Srpska Varoš – parking kod pravoslavnog groblja
 • Vitanovići – parking kod zgrade MZ
 • Bukovac – Bajići – raskrsnica Meraje, raskrsnica Radići, raskrnica Purići – kod kuće Ratka Purića
 • Bukvik – parking kod zgrade MZ
 • Palanka – parking kod zgrade MZ
 • Lipovac – parking kod zgrade MZ
 • Stanovi – kod škole
 • Gornji Brezik – kod zgrade MZ
 • Gornje Dubravice – kod zgrade MZ
 • Donje Dubravice – kod zgrade MZ
 • Potočari – kod zgrade MZ

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu