Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 14.07.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Trg pravde dio i Hasana Bećirovića dio, zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h
 • Braće Ribnikar dio i Paje Jovanovića dio, zastoj u vremenu 11:00 – 13:00 h
 • MZ Rašljani manji dio, zastoj u trajanju do 30 minuta u toku dana
 • MZ Maoča manji dio, zastoj u trajanju do 1 h u toku dana
 • MZ Rahić manji dio, zastoj u trajanju do 30 minuta u toku dana
 • ul. Berberovića dio, zastoj u trajanju do 2 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul.Bakije Selimovića, Berberovića i Bareš radi se na sanaciji curenja vodovodne mreže, te su mogući kraći prekidi u vodosnabdijevanju.
 • U ostalim ostalim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, uslijed nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

 • Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu