Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 10.8.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA 

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Donja Skakava dio, Bukvik dio, Prijedor, Podarevac, Vodovod Stjepkovica i Gornja Skakava, dva kratkotrajna prekida (prvi oko 10:00 h a drugi po završetku radova, planirano oko 12:00 h)
 • Rašljani, zastoj u vremenu od 10:00 – 12:00 h
 • Čande manji dio, zastoj u trajanju od 1 h tijekom dana
 • Dubrave manji dio, zastoj u trajanju od 1 h tijekom dana
 • Dizdaruša manji dio, zastoj u trajanju od 1 h tijekom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Mehmeda Kapetana Ljubušaka i Bašeskija izvode se radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Mogući su prekidi u isporuci vode u dijelovima naselja gdje se izvode radovi
 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Zbog nedostatka vode na izvorištima na lokalnim vodovodnim sistemima mogući su poremećaji u vidu pada pritiska i povremenih prekida u isporuci  vode prema krajnjim potrošačima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12). 

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom 

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

 • Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana. 

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom 

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu