Uncategorized @bs

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 05.11.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije

 • Meraje dio, zastoj u trajanju od 2 h tokom dana.
 • Gorice, Dejtonska, Plazulje dio, Grbavica dio, Krajiški put, Ulički put i Pljoštare – odgađaju se do daljnjeg
 • Lazarići i Dizdaruša dio (ulice: Zaima Mušanovića dio, Bareš dio, Rogozan dio i Franca Mažuranića) – odgađaju se do daljnjeg

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko“ je uredno
 • Kvalitet vode odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10)
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Mašinsko čišćenje kolovoza autočistilicom:  07:00 do 15:00 h
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom u gradskom području
 • Sakupljanje i uklanjanje opalog lišća sa javne površine u gradskom području

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu