Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 04.07.2019. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– Prijedor dio i Ulović dio, zastoj u trajanju od 09:00 – 11:00 h;

– Prijedor dio i Vitanovići dio, zastoj u trajanju od 11:00 – 13:00 h;

– Ulica Bakije Selimovića, prekid u trajanju od 1 h tokom dana;

– Bijeljinska cesta dio, mogući zastoj u trajanju od pola sata u toku dana;

– Gronji Brezik dio, zastoj u trajanju od 2 x pola sata u toku dana;

– Ficibajer dio, zastoj u trajanju od pola sata u toku dana;

– Ćoseti, mogući kraći zastoj u toku dana;

Planirani radovi na TS 110/35/10 kV Brčko 2 od strane Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka OP Tuzla odgađaju se do daljnjeg.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ je uredno.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene od 05:00 do 22:00 h
 • Mašinsko košenje travnjaka: I Prioritet
 • Orezivanje žive zelene ograde – gradsko područje
 • okopavanje biljnog materijala:
 • okopavanje sezonskog cvijeća-gradsko područje
 • Zalijevanje mladih stabala : Gradsko područje
 • Zalijevanje cvjetnih gredica, kultivara,trajnica-Gradsko područje

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluge održavanja – Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je izvršiti uplatu na šalterima Blagajne. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM. Za dodatne informacije pozvati 0800 505 07.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu