Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 01.08.2019. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– Plazulje dio, Donji Brezik dio (ulice Jure Kaštelana dio i Ljubomira Krsmanovića dio), zastoj od 09:00 do 11:00 h;

– Donji Brezik dio (ulice Jure Kaštelana dio i Ljubomira Krsmanovića dio), zastoj od 11:00 do 13:00 h

– Brka dio (odlaz prema Ugorima), zastoj u trajanju od 1 h u toku dana;

– Grbavica dio, zastoj u trajanju od 2 h u toku dana;

– Gorice dio, zastoj u trajanju od 30 min. u toku dana;

– Gornji Vukšić dio, mogući zastoj u trajanju od 1 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

  • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ je uredno.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA
Služba za upravljanje otpadom
Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi se u dvije smjene od 05:00 do 22:00 h
  • Okopavanje i zalivanje biljnog materijala
  • Orezivanje zelene ograde u gradskom području

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI
Usluge održavanja – Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je izvršiti uplatu na šalterima Blagajne. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM. Za dodatne informacije pozvati 0800 505 07.

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu