Radna jedinica Vodovod i kanalizacija zadužena je za proizvodnju i distribuciju vode, upravljanje i održavanje glavnog transportnog i ostalih cjevovoda u gradskom i pojedinim lokalnim vodovodnim sistemima, te za održavanje kanalizacione mreže.

RJ Vodovod i kanalizacija je kao opće ciljeve postavila sljedeće: obezbijediti dovoljne količine vode za potrošače, obezbijediti potpunu mikrobiološku ispravnost vode za piće u svim izvorištima, obezbijediti fizičko-hemijsku i hemijsku ispravnost vode za piće, obezbijediti funkcionisanje distributivnog sistema bez zastoja, održavanje vodovodne mreže i izgradnja vodovodnih priključaka, obezbjeđenje funkcionisanja kanalizacionog sistema za odvodnju otpadnih voda, te realizacija projekata za koje su kapitalnim budžetom obezbijeđena sredstva.

Ostvarenje navedenih aktivnosti realizuje se kroz proizvodnju vode u fabrici vode, upravljanje i održavanje glavnih transportnih i distributivnih cjevovoda, gradskih i lokalnih vodovodnih sistema, izgradnja novih vodovodnih priključaka, očitanje potrošnje vode, ispiranje vodovodne mreže, organizovanje rada na prikupljanju i transportu otpadnih voda, kao i održavanje kanalizacione mreže.

Kompletno vodosnabdijevanje Brčkog se trenutno obavlja sa izvorišta Plazulje gdje se voda iz bunara dodatno prečišćava u postojećem postrojenju kapaciteta 100 litara u sekundi, a zatim prikuplja u sabirni rezervoar i potisnim vodom DN500 šalje do vodotornja Vrankićka, pa dalje u distributivni sistem. Izgradnjom Fabrike vode, održavanjem sistema membranske ultrafiltracije kapaciteta 100 litara u sekundi na istom lokalitetu, te formiranim izvorištima vode na sjevernom obodu planine Majevice, obezbijeđene su dovoljne količine vode za Brčko distrikt BiH za dugoročni vremenski period. Gradska distributivna mreža razvijana je godinama i trenutno ima ukupnu dužinu od oko 214 km.

U okviru RJ Vodovod i kanalizacija implementiran je i projekt ugradnje mjerača protoka vode – vodomjera sa radijskim očitavanjem u individualnim stambenim jedinicama u zgradama zajedničkog stanovanja starije gradnje izgrađenih prije 2006. godine, dok se u digitalni vodomjeri od tog perioda redovno ugrađuju u stambeno – poslovne zgrade, čime je Brčko distrikt BiH jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja posjeduje radijski sistem očitanja potrošnje vode.

Ugradnjom individualnih mjerača protoka vode smanjuju se gubici u isporuci, racionalizuje potrošnja i doprinosi kvalitetnijem snabdijevanju kupaca, smanjuju se greške izazvane ljudskim faktorom u procesu očitavanja i prenosa podataka, a samo očitavanje obavlja se bez ometanja kupaca. Podaci se prezentuju i obrađuju elektronski, čime su smanjeni troškovi očitavanja, a ubrzava se proces obračunavanja.

Kapaciteta 330 litara u sekundi, obezbjeđuje dovoljne količine i kvalitet vode za piće, te prati i održava kontinuirani rad postrojenja za tretman vode. U sklopu Fabrike vode je i retenzija kapaciteta 100.000 m3, koja postoji iz bezbjedonosnih razloga i ima mogućnost snabdijevanja grada vodom 72 sata;

Zadužena je da prati i održava kontinuirani rad vodozahvatnih objekata, vodnih objekata za transport vode i rezervoare;

Radi na kontroli i održavanju ispravnosti vodovodne mreže i priključenju novih potrošača, učestvuje u izradi komunalne saglasnosti, vodovodnih i kanalizacionih saglasnosti, prati i kontroliše gubitke u distributivnoj mreži i neovlaštenu potrošnju te preduzima mjere na otklanjanju istih;

Radi na održavanju ispravnosti kanalizacione mreže i priključenju novih potrošača, te prati funkcionisanje kanalizacionih objekata i organizuje posmatranje parametara.