Osnivanjem JP „Komunalno Brčko“ poslovi distribucije i snabdijevanja električnom energijom potrošača na teritoriji Brčko distrikta BiH prešli su iz nadležnosti Vlade Brčko distrikta BiH na JP „Komunalno Brčko“. JP „Komunalno Brčko“ je licencirani pravni subjekt za distribuciju i snabdijevanje električnom energijom u Brčko distriktu BiH, a navedenim poslovima se bavi RJ Elektrodistribucija.

Osnovni zadatak RJ Elektrodistribucija je isporuka kvalitetne električne energije svim kupcima na teritoriji Brčko distrikta BiH uz minimalne zastoje u isporuci, održavanje elektroenergetskih objekata, održavanje objekata javne rasvjete, praćenje kretanja električne energije od mjesta preuzimanja do mjesta isporuke krajnjim potrošačima, kontrola mjernih mjesta, te preduzimanje aktivnosti kako bi se distribucija električne energije odvijala uz što manje tehničke i ekonomske gubitke. Pored navedenih, aktivnosti ove radne jedinice su i praćenje savremenih trendova u oblasti distribucije električne energije, razvijanje opreme i uređaja koji se koriste u distribuciji električne energije, primjena savremenih rješenja i modernizacija distributivnih objekata, praćenje procesa reforme i reorganizacije elektroenergetskog sektora u BiH i davanje prijedloga za prilagođavanje elektrodistributivne djelatnosti na području Brčko distrikta BiH.

Ukupan broj potrošača na teritoriji Brčko distrikta BiH je oko 35.000, za čije potrebe se na godišnjem nivou u prosjeku isporuči 225 – 260 GWh električne energije. Mrežu sistema elektrodistribucije čine: 100 km dalekovoda 35 kV, 410 km dalekovoda 10 kV, osam čvornih trafostanica 35/10 kV i 476 trafostanica 10(20)/0,4 kV.

Novi trendovi u strukturama niskonaponske i srednjenaponske mreže nametnuli su i stalna unapređenja u distribuciji električne energije, koje naše preduzeće prati i usvaja. Osim značajnih investicija u rekonstrukciju i izgradnju dalekovoda, trafostanica, transformatora i drugih elektroenergetskih objekata, u prethodnom periodu značajna finansijska sredstava investirana su i u implementaciju sistema daljinskog nadzora i upravljanja mrežom srednjeg napona. Uspostavljen je distributivni centar upravljanja iz kojeg se upravlja sistemom. Sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU) obezbjeđuje kvalitetnu isporuku i snabdijevanje električnom energijom sa minimalnim brojem prekida u distribuciji, optimizira troškove održavanja sistema i omogućava brzo prilagođavanje na varijabilnu potrošnju.

Pruža tehničku podršku procesu distribucije električne energije kroz praćenje stanja elektroenergetskih objekata, izradu planova revizije, razvoj elektroenergetske opreme i prijedloge za primjenu novih tehničkih rješenja u ovoj oblasti;

Radi neposredno na održavanju elektroenergetskih objekata u skladu sa usvojenim planovima, na otklanjanju kvarova po prijavama potrošača, kao i na održavanju objekata javne rasvjete;

Prati kretanje električne energije kroz distributivnu mrežu, vrši kontrolu stanja distributivne mreže, priključenje novih kupaca te kontrolu mjernih mjesta.