Novosti

POSJETA PRIPADNIKA ALTHEA MISIJE

U radnoj posjeti JP „Komunalno Brčko“ d.o.o., danas su boravili pripadnici EUFOR-a, LOT kuća Brčko, u okviru misije Althea u BiH. U ime preduzeća sastanku su prisustvovali direktor Kemal Atić i zamjenici direktora Mićo Stevanović i Luka Marić.

Povod sastanku je bio razmjena informacija u vezi djelovanja preduzeća nakon završetka pandemije COVID – 19, te naša uloga u saniranju trenutne epidemije svinjske kuge na području Brčko distrikta BiH. Takođe, bilo je razgovora o nabavci struje za budući period, problemima u vodosnabdijevanju  te ostalim poslovima iz nadležnosti preduzeća.,

Zaključeno je da JP „Komunalno Brčko“ održava dobru saradnju sa predstavnicima stabilizacijskih snaga Europske unije, te da će ovakvi sastanci biti održavani i u budućnosti.

Inače, snage EUFOR-a u BiH, odnosno mirovna misija ALTHEA, predstavlja najdužu vojnu operaciju EU sa zadatkom nadgledanja implementacije Dejtonskog sporazuma, te su u BiH raspoređene od 2004. godine. Trenutni komandant Snaga Europske unije za Bosnu i Hercegovinu (EUFOR) je generalmajor Helmut Habermayer iz oružanih snaga Austrije, koji je tu dužnost preuzeo u januaru 2023. godine.

   

Nazad na listu