Novosti

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRAVILNIKA ZA PRIKLJUČENJE ELEKTRANA NA DISTRIBUTIVNU MREŽU

U prostorijama JP „Komunalno Brčko“, održana je javna rasprava o nacrtu Pravilnika za priključenje elektrana na elektrodistributivnu mrežu Brčko distrikta BiH, kojoj su prisustvovali predstavnici DERK-a (Državna regulatorna agencija za električnu energiju), Vlade Brčko distrikta BiH, zainteresovani privrednici, te zaposlenici RJ Elektrodistribucija.

Nakon pozdrava koje je uputio Armin Drapić, šef RJ Elektrodistribucija, uvodno izlaganje je održao Pero Mitrović, glavni inžinjer za distributivne mreže, u kojem je istakao bitne odrednice iz Pravilnika. Naročita pažnja je posvećena kriterijumima za priključenje elektrana na distributivnu mrežu, funkcionalnim zahtjevima za rad elektrana, tehničkim zahtjevima za mjerno mjesto te zaštitnim uređajima koji štite postrojenje od nepredvidivih okolnosti, kao i redoslijedu izdavanja potrebne dokumentacije za priključenje elektrane na distributivnu mrežu.

Prezentovani dokument objedinjuje zahtjeve važećih zakona, pravilnika, preporuka i svjetskih standarda za ovu oblast, te je u potpunosti usklađen sa postojećim pravilnicima unutar Bosne i Hercegovine i preporukama USAID-a.

Odredbe ovog Pravilnika će se primjenjivati na nove elektrane, kao i na postojeće, ukoliko dođe do promjena u načinu i uslovima proizvodnje električne energije u njima i važi za područje Brčko distrikta BiH.

Nakon uvodnog izlaganja, razvila se konstruktivna rasprava o pojedinim odredbama Pravilnika, te je iskazana namjera da se sve primjedbe koje će dovesti do poboljšanja dokumenta uvrste u konačnu verziju koju će usvojiti Upravni odbor JP „Komunalno Brčko“ d.o.o..

Nazad na listu