Novosti

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA BRČKO DISTRIKTA BiH

Na zahtjev predstavnika Sindikata Brčko distrikta BiH, u ponedjeljak je održan sastanak sa menadžmentom JP „Komunalno Brčko“.

Pored predsjednika Sindikata Brčko distrikta BiH, g. Igora Babića sastanku su prisustvovali i predstavnici Sindikalne organizacije našeg preduzeća, dok su ulogu domaćina preuzeli direktor, zamjenici direktora, te članovi UO JP „Komunalno Brčko“.

Iskorištena je prilika da se razgovara o mnogobrojnim temama vezanim za položaj radnika, kako u Brčko distriktu BiH, tako i u našem preduzeću. Istaknuta je potreba da se provede zaključak Skupštine Brčko distrikta BiH o izjednačavanju plata sa zaposlenicima u javnoj upravi i drugim javnim preduzećima. Predstavnici Sindikata Brčko distrikta BiH su upoznali menadžment o detaljima sporazuma sa Vladom Brčko distrikta BiH, kojim je obustavljen generalni štrajk na području Brčkog, te pravima radnika koja proističu iz obaveza po potpisanom sporazumu. Takođe, razgovarano je i o načinima koji bi ubrzali rješavanje prava zaposlenih u JP „Komunalno Brčko“.

Zaključeno je da se u budućem periodu održi zajednički sastanak predstavnika Sindikata Brčko distrikita BiH, sindikata i menadžmenta našeg preduzeća, sa gradonačelnikom, predsjednikom i dopredsjednikom Skupštine Brčko distrikta BiH, u cilju pronalaženja rješenja za probleme i položaj radnika JP „Komunalno Brčko“.

Nazad na listu