Novosti

Održan sastanak menadžmenta JP “Komunalno Brčko” sa predstavnicima sindikalnih organizacija

U kancelariji direktora JP “Komunalno Brčko” danas je održan sastanak kojem su nazočili u ime preduzeća Davor Ninić, predsjednik Upravnog odbora, Kemal Atić, direktor preduzeća, Dragan Jelisić i Branka Đurić, zamjenici direktora i Milka Glišić, šef Službe za ljudske resurse i opšte poslove, sa jedne strane i predstavnici sindikalnih organizacija preduzeća i Distrikta, sa druge strane, odnosno predsjednik Sindikata Brčko distrikta BiH Igor Babić i koordinator za privredu sindikalne organizacije Predrag Marjanović, predstavnici Sindikata RJ Elektrodistribucija – predsjednik Zoran Gajić, kao i članovi Đorđe Vuković i Goran Grujić i predsjednik Sindikalne organizacije JP “Komunalno Brčko” Luka Marić.

Sastanak su inicirali predstavnici sindikalnih organizacija, a tema je bila sistematizacija radnih mjesta i nova organizaciona šema preduzeća, čija je izrada u toku.

Na sastanku je dogovoreno da će predstavnici sindikata uputiti dopis Upravnom odboru preduzeća sa zahtjevom da prisustvuju sjednici na kojoj će Upravni odbor razmatrati novi prijedlog sistematizacije, da bi mogli aktivno da učestvuju u finalizaciji sistematizacije, odnosno organizacionog plana preduzeća, na šta po zakonu imaju i pravo i obavezu.

Nazad na listu