Obavještenja za kupce

Od četvrtka uspostava vodosnabdijevanja na Bukvičkom platou

JP „Komunalno Brčko“ obavještava kupce koji se snabdijevaju  sa vodovodnog sistema izvorišta Stjepkovica, putem rezervoara u Gajevima, odnosno kupce u naseljima Bukvik, Vitanovići, Bukovac, Ulović i Lukavac, da je usljed začepljenja cjevovoda na potezu od rezervoara do naselja kolektivnog stanovanja, došlo do obustave vodosnabdijevanja.

Ekipe na terenu angažovane su na rješavanju ovog kompleksnog problema, koji zahtijeva segmentno ispitivanje cjevovoda po dionicama, ispiranje i čišćenje mreže. Taj posao traje zadnjih mjesec dana, a u međuvremenu je došlo do ozbiljnog kvara na dolaznom cjevovodu u rezervoar Gajevi, što je uslovilo da se određene aktivnosti na čišćenju mreže, ponove, i što je, nažalost, usporilo planiranu dinamiku radova.

Ističemo da se ovdje ne radi ni o kakvim zlonamjernim  opstrukcijama pojedinih kupaca i naselja, nego o tehničkom problemu, uzrokovanog činjenicom da nataloženi kamenac u cijevima smanjuje poprečni presjek cijevi i dovodi do njihovog potpunog začepljenja. Razumijemo nezadovoljstvo kupaca, ni nama nije u interesu da vode nema, ali je važno znati da je JP „Komunalno Brčko“  preuzelo vodovodni sistem u  izvedenom stanju,  bez mogućnosti uticaja na sam tok građenja i spajanja sistema u cjelinu, te vrši njegovo tekuće održavanje.

Očekujemo sutra ponovan početak vodosnadbijevanja svih kupaca, a nastavak radova je planiran iza praznika. Radovi se izvode u ovom periodu jer je potrošnja vode najmanja.

Nazad na listu