Obavještenja za kupce

Od 1. oktobra zimski obračun električne energije

Danas počinje zimski obračun električne energije i trajaće do 31. marta 2022. godine.

Na osnovu Odluke o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

  • veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 6:00 do 22:00 h tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 7:00 do 23:00 h tokom ljetnjeg računanja vremena,
  • manji dnevni tarifni stavovi (MT), odnosno jeftina struja, od 22:00 do 6:00 h tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 23:00 do 7:00 h tokom ljetnjeg računanja vremena.

Za kategoriju potrošnje domaćinstva tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

  • veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 7:00 do 13:00 h i od 16:00 do 22:00 h tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 8:00 do 14:00 h i od 17:00 do 23:00 h tokom ljetnjeg računanja vremena
  • manji dnevni tarifni stavovi (MT), odnosno jeftina struja, od 13:00 do 16:00 h i od 22:00 do 7:00 h tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 14:00 do 17:00 h i od 23:00 do 8:00 h tokom ljetnjeg računanja vremena, te nedjeljom.

Državna regulatorna komisija za električnu energiju donijela je 11.3.2020. godine Odluku o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH i Odluku o tarifama za usluge distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH, kojima se regulišu cijene za usluge snabdijevanja i distribucije električne energije na području Brčko distrikta BiH i u primjeni su od 1.4.2020. godine.

Tarife, odnosno cijene električne energije izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu električne energije kod kvalifikovanih kupaca iz kategorije potrošnje 35 kV, 10 kV i Javna rasvjeta, donio je Upravni odbor preduzeća 23.12.2019. godine, a u primjeni su takođe od 1.4.2020. godine. U 2021. godini nije bilo izmjena cijena električne energije.

Tarifni stavovi za sve kategorije kupaca su objavljeni na www.komunalno.ba u meniju Korisnički servis/Cjenovnik.

Nazad na listu