Novosti

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U prostorijama Osme osnovne škole u Brki, zaposlenici JP „Komunalno Brčko“ d.o.o.,  povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine, dana 05. juna, su održali radionicu na kojoj su sumirani rezultati projekata iz ranijeg perioda, te prezentovan početak novog projekta koji provodi naše preduzeće u saradnji sa Vladom Brčko distrikta BiH.

Naime, od strane Vlade Brčko distrikta BiH, implementirana je prva faza projekta na izgradnji i stavljanju u funkciju pretovarne stanice u krugu gradske deponije, koja je predata JP „Komunalno Brčko“ na upravljanje, sa ciljem da se prikupljeni otpad odvozi na regionalnu deponiju Crni Vrh u Zvorniku, čime bi se stvorili uslovi za sanaciju postojeće deponije.

Takođe, istaknuta je važnost održavanja saradnje i provođenja zajedničkih aktivnosti između Vlade Brčko distrikta BiH, JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. i obrazovnih ustanova, kao aktera sa posebnom ulogom u unapređenju zaštite životne sredine u svakoj lokalnoj zajednici.

Radionici je pored učenika, prisustvovalo rukovodstvo i nastavno osoblje ove škole, dok su naše preduzeće predstavljale zaposlenice Ismeta Osmanović, Anja Đurić i Andrea Lazukić.

Nazad na listu