Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce vode u sistemu Islamovac – Štrepci

JP “Komunalno Brčko” danas je počelo sa izvođenjem radova koji imaju za cilj ponovnu normalizaciju  vodosnabdijevanja u lokalnom vodovodnom sistemu Islamovac – Štrepci.

Stoga obavještavamo korisnike vodovodne mreže koji se napajaju sa izvorišta Islamovac, da preduzeće, nakon okončane procedure odabira izvođača radova, danas (ponedjeljak 13. decembar 2021. godine), počinje sa radovima na revitalizaciji jednog  od tri bunara, koji su u sistemu ekspolatacije vode u lokalnom vodovodnom sistemu Islamovac – Štrepci.

Tokom izvođenja ovih radova stanovnici naseljenih mjesta Štrepci, Palanka, Brka, Boće, Boderište, Gornji i Donji Zovik, Šatorovići, Gornje i Donje Dubravice imaće smanjen pritisak vode i prekide u vodosnabdijevanju, te će se provoditi restrikcioni režim isporuke vode u skladu s raspoloživom količinom vode na preostala dva bunara.

Iz tog razloga pozivamo predsjednike mjesnih zajednica gore navedenih sela da kontaktiraju RJ Vodovod i kanalizacija na brojeve telefona  049/218-714 i  049/214-900  da  bi sa rukovodstvom radne jedinice dogovorili plan isporuke vode i lokaciju  punktova na koje će tokom narednih dana, dok traju radovi, dolaziti cisterna sa vodom.

Ujedno molimo mještane navedenih sela da pravovremeno obezbjede spremnike za vodu, da bi preuzeli zalihu vode shodno svojim potrebama.

Očekujemo da se nakon izvedenih radova vodosnabdijevanje normalizuje i ukinu restrikcije, te da mještani imaju dovoljnu količinu vode za osnovne životne potrebe, što je u interesu svih strana.

Nazad na listu