Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce – rad za vrijeme praznika

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava kupce i korisnike usluga da su, u skladu sa Zakonom o praznicima i Odlukom o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH, ponedjeljak 2. i utorak 3. maj 2022. godine neradni dani u Brčko distriktu BiH zbog Međunarodnog praznika rada, kao i da je srijeda 4. maj 2022. godine takođe neradni dan zbog obilježavanja Ramazanskog Bajrama.

U skladu sa tim, JP „Komunalno Brčko“ će raditi u ograničenom režimu rada.

RJ Administracija – šalteri blagajne i protokola neće radi za vrijeme neradnih dana.

RJ Čistoća:

  • ponedjeljak – Služba za upravljanje otpadom će vršiti odvoz kućnog smeća samo iz užeg dijela grada, a kontejnerski odvoz smeća za fizička i pravna lica biće organizovan u prvoj i drugoj smjeni; Služba za javnu higijenu će obavljati poslove u skladu sa Planom i programom redovnog čišćenja i pranja javnih saobraćajnih površina; Azil će organizovati redovan rad  na ishrani zbrinutih pasa  i održavanju  prostora azila;
  • utorak – Služba za upravljanje otpadom će vršiti odvoz kućnog smeća samo iz užeg dijela grada, a kontejnerski odvoz smeća za fizička i pravna lica biće organizovan u prvoj i drugoj smjeni; Služba za javnu higijenu  će obavljati poslove u skladu sa Planom i programom redovnog čišćenja i pranja javnih saobraćajnih površina i Programom održavanja javnih zelenih površina; Azil će organizovati redovan rad  na ishrani zbrinutih pasa  i održavanju prostora azila;
  • srijeda – Služba za upravljanje otpadom će vršiti odvoz smeća u skladu sa ustaljenim Planom odvoza; Služba za javnu higijenu  će obavljati poslove u skladu sa Planom i programom redovnog čišćenja i pranja javnih saobraćajnih površina i Programom održavanja javnih zelenih površina;  Azil će organizovati redovan rad  na ishrani zbrinutih pasa  i održavanju  prostora azila;

RJ Elektrodistribucija – Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja isporuke električne energije, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

RJ Vodovod i kanalizacija – Fabrika vode će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluge isporuke vode, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Za više informacija pozvati 0800 505 07 ili pisati na e-mail pozivni.centar@komunalno.ba.

Nazad na listu