Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce – rad za vrijeme praznika

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce i korisnike usluga da u utorak 8. marta 2022. godine šalteri blagajne neće raditi zbog praznika Dan uspostavljanja Brčko distrikta BiH.

Služba za javnu higijenu brinuće o urednosti centralne gradske zone, dok će  Služba za odvoz otpada raditi po ustaljenom planu prikupljanja i odvoza otpada za utorak.

Fabrika vode radi kontinuirano, a ostale službe u RJ Vodovod i kanalizacija imaće dežurstva u skladu sa prazničnim režimom rada.

Distributivni centar upravljanja snabdijevanjem električnom energijom radi kontinuirano, dok ostale službe u okviru RJ Elektrodistribucija imaju dežurstva i pripravnost u skladu sa prazničnim režimom rada.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu