Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce – rad za praznike

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce i korisnike usluga o radu službi povodom praznika Nova godina kako slijedi.

Šalteri Blagajne neće raditi sa strankama u petak 31.12.2021. godine zbog popisa, te u subotu 1. i ponedjeljak 3. januara. Prvi radni dan Blagajne u 2022. godini je utorak 4. januar.

Služba za upravljanje otpadom u subotu 1. januara vršiće odvoz i pražnjenje samo velikih kontejnera, dok će u ponedjeljak 3. januara odvoz biti po ustaljenom planu za taj dan.

Služba za javnu higijenu će vršiti održavanje javnih površina u skladu sa redovnim Programom održavanja.

Zimska služba  je u režimu stalne pripravnosti, po potrebi dežurstva i intervencije na terenu.

Fabrika vode radi kontinuirano, a ostale službe u RJ Vodovod i kanalizacija imaće dežurstva u skladu sa prazničnim režimom rada.

Distributivni centar upravljanja snabdijevanjem električnom energijom radi kontinuirano, dok ostale službe u okviru RJ Elektrodistribucija imaju dežurstva i pripravnost u skladu sa prazničnim režimom rada.

Svim našim kupcima i korisnicima usluga želimo srećne praznike.

Nazad na listu