Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce – rad za praznik

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce i korisnike usluga da je zbog praznika Ramazanskog Bajrama u četvrtak 13. maja 2021. godine u Brčko distriktu BiH neradni dan.

Iz tog razloga, šalteri Službe za odnose s kupcima (Blagajna i Info centar) neće raditi, kao ni šalteri Službe za protokol i administraciju.

Radna jedinica Čistoća će svoj rad organizovati na sljedeći način:

  • Služba za upravljanje otpadom neće vršiti odvoz kućnog smeća na dionici naselja Grčica, kao i odvoz kućnog smeća iz uskih ulica na dionici Mujkići – Gluhakovac. Ostale dionice predviđene za ovaj dan će se redovno raditi.
  • Služba za javnu higijenu će održavati čistoću na javnim saobraćajnim površinama
  • Uposlenici Azila za pse će obavljati redovne aktivnosti na čišćenju  azila i ishrani pasa.

Radna jedinica Vodovod i kanalizacija – organizaciona jedinica Fabrika vode i Radna jedinica Elektrodistribucija – organizaciona jedinica Distributivni centar upravljanja će raditi uobičajeno, radi normalnog pružanja usluga isporuke vode i električne energije, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Aktivnosti koje je preduzeće u obavezi da radi po nalozima Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH, biće realizovane u skladu sa obavezama.

Za više informacija, pozvati besplatnu info liniju 0800 505 07.

Nazad na listu