Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce – rad za praznik

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce i korisnike usluga o radu službi povodom praznika pravoslavnog Božića (7. januar), u skladu sa Odlukom o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH za period april 2021. – januar 2022. godine Skupštine Brčko distrikta BiH.

Šalteri Blagajne neće raditi sa strankama u petak 7. januara 2022. godine, dok je u subotu 8. januara uobičajeno radno vrijeme od 07:00 – 12:00 sati.

Služba za upravljanje otpadom će u petak 7. januara vršiti dovoz i pražnjenje velikih kontejnera za pravna lica, dok neće biti odvoza komunalnog otpada sa sljedećih dionica: Donji Brezik-Prvi Maj; gradsko područje (Burića brdo, dio Kolobare-šetalište pored Brke); uske ulice sa dionica  Čande-Ćoseti-Ograđenovac-Hukelji-Rašljani, Cerik-Bijela-Klanac-Rijeke-Meraje-Ivici-Š naselje-Brčko Novo.

Služba za javnu higijenu će organizovati dežurstva i čišćenje javnih saobraćajnih površina  po reonima predviđenim Planom održavanja za petak.

Zimska služba je u režimu stalne pripravnosti, po potrebi dežurstva i intervencije na terenu.

Fabrika vode radi kontinuirano, a ostale službe u RJ Vodovod i kanalizacija imaće dežurstva u skladu sa režimom rada u neradne dane.

Distributivni centar upravljanja snabdijevanjem električnom energijom radi kontinuirano, dok ostale službe u okviru RJ Elektrodistribucija imaju dežurstva i pripravnost u skladu sa režimom rada tokom neradnih dana.

Nazad na listu