Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce o planskim radovima na mreži za ponedjeljak

Zbog planiranih radova na reviziji polja i ispitivanja zaštita 35 kV odvoda na TS 110/x kV Brčko 1 od strane Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka, OP Tuzla, u ponedjeljak 09.05.2022. godine doći će do prekida u isporuci električne energije i to na slijedećim EE objektima:

  • DV 35 kV Krepšić u periodu od 09:00 – 10:30 h doći će do prekida u isporuci električne energije u slijedećim naseljima: Krepšić, Marković Polje, Drenava, Vučilovac, Laništa, Plazulje dio, Gorice dio i područje Lončara prema Pelagićevu (DV 10 kV Krepšić – Marković polje).
  • KO 35 kV Brčko II doći će do dva kratka prekida u trajanju do 5 minuta, prvi prekid oko 10:30 i drugi prekid u terminu od 11:30 – 12:00 h u napajanju električnom energijom u sljedećim naseljima: Park, Prahulja, Novo Brčko dio, Klanac, Rijeke dio, Ivici, Suljagića sokak, Brod dio, Broduša, Grbavica dio, Pljoštare, Gluhakovac dio, Plazulje dio, Poljoprivrednik, Grčica dio, Dizdaruša dio, Begovača dio, Ulice, Donji Rahić, Gornji i Donji Vukšić.
  • DV 35 kV Seonjaci doći će do dva kratka prekida u trajanju do 5 minuta, prvi prekid oko 12:00 h i drugi prekid u terminu od 13:00 – 13:30 h u napajanju električnom energijom u sljedećim naseljima: Seonjaci, Panjik, Poljaci, Jagodnjak, Donja i Gornja Skakava, Marićani, Odboj, Gajevi, Bosutka, Dubrave dio, Bubanj, Bukvik, Prijedor, Stjepkovica, Podarevac, Rašljani, Bijela, pijaca Arizona i Cerik. Bez napajanja će biti i DV 35 kV Pelagićevo sa kojega se napajaju krajnji kupci Elektro Bijeljine.
  • KO 35 kV Brčko III u periodu od 13:30 – 15:00 h doći će do prekida u isporuci električne energije u sljedećim naseljima: Centar, Bulevar dio, Novo Brčko dio, Burića Brdo, Kolobara, Mujkići, Meraje, Ivici dio, Grbavica dio, Gluhakovac dio, Plazulje dio i Ciglana.

Za više informacija pozvati 0800 505 07 ili pisati na e-mail pozivni.centar@komunalno.ba.

Nazad na listu