Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce električne energije za period 20.6. – 23.6.2023.

JP  “Komunalno Brčko” obavještava kupce o planskim radovima na elektrodistributivnoj mreži i prekidima napajanju kupaca električnom energijom za tekuću sedmicu.

U utorak 20.6.2023. godine planirani su radovi na EEO, pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije kod kupaca iz naselja Gredice Pirometal. Zastoj je planiran u vremenu od  09:00 – 13:00 h.

U srijedu 21.6.2023. godine planirani su radovi na EEO, pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije kod kupaca iz ulica:

  • Smaila Balića, Dejtonska dio i Mujkići III – zastoj u vremenu od  09:00 – 11:00 h
  • Jakova Ignjatovića, Osmana Derviševića, Bakije Selimovića dio, Prvomajska i Ivici I – zastoj u vremenu od  11:00 – 13:00 h.

U četvrtak 22.6.2023. godine doći će do prekida u isporuci električne energije kod kupaca iz slijedećih ulica/naselja:

  • ulica Svete Ristića Svračeta – zastoj u vremenu od  09:00 – 11:00 h
  • Plazulje i Grbavica dio – zastoj u vremenu od  11:00 – 13:00 h.

U petak 23.6.2023. godine planirani su radovi na EEO pa će stoga doći do sljedećih zastoja u isporuci električne energije:

  • vodotoranj Vrankićka – zastoj u vremenu od  09:00 – 11:00 h
  • Plazulje dio – zastoj u vremenu od  11:00 – 13:00 h.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu