Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce električne energije – remont ČTS Brčko III

U cilju provođenja redovne godišnje revizije i održavanja, te podizanja na viši nivo pogonske spremnosti čvorne transformatorske stanice 35/10 kV Brčko III, u nedjelju 17. septembra 2023. godine u vremenu od 08:00 – 16:00 h planiran je godišnji remont ČTS 35/10 kV Brčko III (Kolobara), pa će stoga u navedenom vremenu bez snabdijevanja električnom energijom biti krajnji kupci iz sljedećih naselja i ulica:

  • Kolobara veći dio odnosno ulice: Musala, Ficibajer, Ajanovića dio, Reisa Džemaludina Čauševića, Antuna Branka Šimića dio, Islahijet, Danila Kiša, Kantardžića dio, Eldina Hadžića dio, Rizaha Štetića, Asima Derviševića dio, Husein efendije Trebinčevića, Svetozara Ćorovića, Kučukalića i Mujdanovača dio.
  • Mujkići dio, Grbavica dio, Plazulje dio, Gluhakovac dio, Ivici dio, i Ciglana tj. ulice: Ćumurovića, Banjalučka dio, Berberovića dio, Smaila Balića, Dejtonska, Mujkići III, Svete Ristića Svračeta, Ciglana, Lejlića, Ulički put dio i Plazuljska dio.
  • Centar veći dio, Srpska Varoš dio i Bulevar dio tj. ulica: Jovana Dučića, Miroslava Mike Antića dio, Bulevar Mira, Mladena Maglova, Savski most, Savska i Safvet Bega Bašagića, Vuka Stefanovića Karadžića, Jelenke Voćkić, Trg Mladih, Laze Kostića dio, Prnjavor dio, Dr Abdulaha Bukvice, Mehmedagića dio, Prof. Aleksandra Nikolića dio, Augusta Šenoe dio, Vilica, Prnjavor dio, Mehmedagića dio, Bosne Srebrne, Šetalište, Jevrejska dio, Prnjavor dio, Branislava Nušića, Ive Andrića, Klosterska dio i Cvijete Zuzorić dio.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu