Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce električne energije – rekonfiguracija mreže

Zbog rekonfiguracije mreže, odnosno vraćanja u normalno uklopno stanje, a nakon završetka remonta ČTS 35/10 kV Brčko III, doći će do kratkotrajnih prekida u trajanju do 5 minuta u isporuci električne energije u petak 23.7.2021. godine u sljedećim vremenskim intervalima kod svih kupaca iz sljedećih ulica/naseljenih mjesta:

  • 09:00 – 09:10 h bez snabdijevanja će biti kupci iz ulica: Ćumurovića, Banjalučka dio, Berberovića dio, Smaila Balića, Dejtonska dio, Mujkići III i Lejlića dio
  • 09:30 – 10:00 h bez snabdijevanja će biti kupci iz ulica: Ajanovića dio, Musala dio, Ficibajer, Reisa Džemaludina Čauševića, Antuna Branka Šimića, Islahijet, Danila Kiša, Savski most, Savska, Bulevar mira dio, Jelene Voćkić, Vuka Stefanovića Karadžića dio, Ive Andrića dio, Bosne Srebrene dio, Mladena Maglova, Prof. Aleksandra Nikolića, Fr. Abdulaha Bukvice, Augusta Šenoe, Mehmedagića, Trg mladih, Prnjavor dio, Šetalište kraj Brke, Konačko Brdo, Zanatski centar, Zelena pijaca i Safvet Bega Bašagića
  • 10:15 – 10:30 h bez snabdijevanja će biti kupci iz ulica: Jovana Dučića, Miroslava Mike Antića, Vuka Karadžića dio, Eldina Hadžića dio, Rizaha Štetića, Asima Derviševića dio, Huseina efendije Trebinčevića, Svetozara Ćorovića, Kantardžića dio, Kučukalića dio, Mujdanovača, Bosne Srebrene dio, Jevrejska, Prnjavor dio, Branislava Nušića, Ive Andrića dio, Bulevar mira dio i Cvijete Zuzorić
  • 11:30-12:00 h bez snabdijevanja će biti kupci iz ulica: Reisa Džemaludina Čauševića dio, Musla dio, Ajanovića dio, Banjalučka dio, Dr Sakiba Edhemovića, Hasana Aganovića Tača, Asima Derviševića dio, Trobradovića sokak, Mujdanovača dio, Eldina Hadžića, Dražena Petrovića, Alije Isakovića, Muderisa Ibrahimbegovića, Klebića, Braće Suljić, Bolnička dio, Meraje 2, Najfe Šehić, Faruka Kučukalića dio, Alosmana Topčića, Hivzije i Hilmije Jerkovića, Fehrata Mujanovića, Milene Pavlović Barili, Berberovića dio, Dejtonska dio, Mujkići I i II i Huseina kapetana Gradaščevića
  • 12:15-12:45 h bez snabdijevanja će biti kupci iz ulica: Ciglana, Svete Ristića Svračeta, Dejtonska dio, Lejlića dio, Plazuljska dio, Grbavica dio i Gluhakovac dio.

Hvala na razumijevanju.

Nazad na listu