Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce električne energije – planski radovi na mreži

Pregled planskih radova na elektro-energetskim objektima za period 13.6. – 15.6.2023. i prekida u napajanju električnom energijom.

U utorak 13.6.2023. godine planirani su radovi na EEO pa će stoga u vremenu od  09:00 – 13:00 h doći do prekida u isporuci električne energije kod kupaca iz dijela naselja Gornji Brezik.

U srijedu 14.6.2023., zbog radova na EEO,  u vremenu od  09:00 – 13:00 h, doći će do prekida u isporuci električne energije kod kupaca iz dijela naselja Gornji Brezik (dio u blizini Željo Comerce d.o.o.).

U četvrtak 15.6.2023. godine planirani su radovi na EEO pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije kod kupaca iz slijedećih naselja/ulica:

  • Gredice dio (ulice Nikole Šopa, Fra Ilije Starčevića i Dr Fridmana dio) – zastoj u vremenu od  09:00 – 11:00 h
  • Gredice Marići – zastoj u vremenu od  11:00 – 13:00 h.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu