Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce električne energije – Mujkići

U petak 30.4.2021. godine planirani su radovi na NN mreži od strane trećeg lica (privatna firma), pa će stoga u terminu od 08:00 – 13:00 h, doći do prekida u isporuci električne energije kod dijela krajnjih kupaca iz naselja Mujkići (ulica Banjalučka dio i ulica Berberovića).

Nazad na listu