Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce električne energije

U petak 07.02.2020. godine planirani su radovi na elektroenergetskim objektima pa će stoga u terminu od 10:00-12:00 h doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod krajnjih kupaca iz dijela naselja Bukovac.

U petak 07.02.2020. godine i ponedjeljak 10.02.2020. godine planirani su radovi na izradi priključka za novu TS 10/0,4 kV pa će stoga u terminu od 08:00 – 08:30 h doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod krajnjih kupaca iz ulica: Ćumurovića, Banjalučka dio, Dejtonska dio, Berberovića i Smajila Balića.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu