Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce električne energije

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce električne energije o planskim radovima na elektrodistributivnoj mreži  za narednu sedmicu.

U ponedjeljak 22.08.2022. godine planirani su radovi na EEO pa će stoga u vremenu 08:30-13:30 h doći do prekida u snabijevanju električnom energijom kod kupaca iz naselja: Brod dio, Grbavica dio, Suljagića Sokak dio i Donji Rahić dio.

U srijedu 24.08.2022. godine u terminu od 08:30 – 14:30 h planirani su radovi na dijelu EEO DV 10 kV Potočari, pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz naselja: Potočari dio, Sombići, Donje i Gornje Dubravice i Pukiš dio.

Istoga dana, doći do dva kratkotrajna prekida u isporuci električne energije u trajanju do 3 minuta kod kupaca iz naselja: Potočari dio, Čađavac, Gornji Brezik dio, Stanovi, Buzekara kao i kod kupaca ED Bijeljina koji se električnom energijom snabdijevaju putem DV 10 kV Potočari. Prvi prekid planiran je u 08:30 h i drugi kratkotrajni prekid oko 14:30 h.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu