Obavještenja za kupce

Obavještenje za građane – rad za vrijeme praznika

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce da je zbog praznika pravoslavnog Vaskrsa, koji se slavi u nedjelju 2. maja 2021. godine, u petak 30. aprila u Brčko distriktu BiH neradni dan, te da je zbog 1. maja Praznika rada, koji se slavi dva dana, u ponedjeljak 3. maja takođe neradni dan.

Iz navedenih razloga, šalteri blagajne neće raditi naredni petak (30.4.), subotu (1.5.) i ponedjeljak (2.5.).

Radna jedinica Čistoća će svoj rad za vrijeme vaskršnjih i prvomajskih praznika organizovati na sljedeći način:

  • petak 30.04. – Služba za upravljanje otpadom će vršiti odvoz otpada prema ustaljenom rasporedu odvoza. Služba za javnu higijenu će organizovati redovna dežurstva na održavanju čistoće javnih saobraćajnih i javnih zelenih površina. Zaposlenici Azila za pse će obavljati redovne aktivnosti na čišćenju azila i ishrani pasa.
  • subota 1.5. – Služba za upravljanje otpadom neće vršiti odvoz komunalnog otpada. Služba za javnu higijenu će organizovati redovna dežurstva na održavanju čistoće javnih saobraćajnih površina.

U Azilu će biti organizovana dežurstva prema redovnom planu čišćenja Azila i ishrane pasa.

  • ponedeljak 3.5. – Služba za upravljanje otpadom će vršiti odvoz komunalnog otpada prema ustaljenom planu odvoza.  Služba za javnu higijenu će organizovati redovna dežurstva na održavanju čistoće javnih saobraćajnih i javnih zelenih površina. U Azilu će biti organizovana dežurstva prema redovnom planu ćišćenja Azila i ishrane pasa.

Organizacione jedinice Fabrika vode i Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluga isporuke vode i električne energije, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Aktivnosti koje je preduzeće u obavezi da radi po nalozima Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH biće realizovane u skladu sa obavezama.

Za više informacija, pozvati besplatnu info liniju 0800 505 07.

Nazad na listu