Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O UKLANJANJU VELIKIH KONTEJNERA

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. obavještava građane da će, zbog nepostojanja lokacijskih uslova, izvršiti uklanjanje velikih kontejnera, zapremine od 5 do 7 m3 sa slijedećih lokacija:

  • Srpska Varoš, kod pravoslavnog groblja
  • Burića Brdo, u neposrednoj blizini malog igrališta.

Navedeni kontejneri su većinom služili za nelegalno odlaganje krupnog otpada od strane nesavjesnih pojedinaca, o čemu smo u više navrata obavještavali javnost.

Molimo građane da nakon odvoza kontejnera, ne vrši deponovanje otpada na navedenoj lokaciji, u protivnom će snositi sankcije u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Koristimo priliku da još jednom apelujemo na građane Brčko distrikta BiH, da ukoliko imaju krupni otpad, pozovu JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. i informišu se o načinu i uslovima zbrinjavanja istog.

Nazad na listu