Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA VRIJEME PRAZNIKA

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava kupce i korisnike usluga da je zbog obilježavanja Vaskrsa, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH, ponedjeljak 17.4.2023. godine neradni dan. U skladu sa tim, JP „Komunalno Brčko“ će raditi u ograničenom režimu rada.

RJ Administracija:

Šalteri blagajne i protokola neće radi u ponedjeljak 17.4.

RJ Čistoća:

U petak 14.04 neće se raditi sledeći tereni :

  • Gradsko područje,pješačka zona, centar grada, dio Kolobare, Burića brdo,krug    IBD-a i uprava JKP-a
  • Kolobara ,Meraje, dio MZ Ivici i Rosulje
  • Uske ulice : Cerik, Bijela,Donji Brezik, Prvi maj
  • Uske ulice : Klanac, Rijeke, Meraje, Ivici, EŠ i Brčko novo

Napomena:

Sa gore navedenih područja smeće će biti odveženo u subotu 15.04.2023. godine u I i II smjeni

U ponedeljak 17.04.2023. godine – Služba za upravljanje otpadom će raditi u punom kapacitetu po planu odvoza.

Služba za javnu higijenu će obavljati poslove u skladu sa Planom i programom redovnog čišćenja i pranja javnih saobraćajnih površina;

Azil će organizovati redovan rad  na ishrani zbrinutih pasa  i održavanju  prostora azila;

RJ Elektrodistribucija:

Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja isporuke električne energije, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

RJ Vodovod i kanalizacija

Fabrika vode će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluge isporuke vode, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Za više informacija pozvati 0800 505 07 ili pisati na e-mail  pozivni.centar@komunalno.ba

Nazad na listu