Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA VRIJEME PRAZNIKA

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava kupce i korisnike usluga da je zbog obilježavanja Vaskrsa, a u skladu sa Odlukom o neradnim danima u Brčko distriktu BiH, 6. maj 2024. godine neradni dan.

U skladu sa navedenim, JP „Komunalno Brčko“ će raditi u ograničenom režimu rada.

RJ Administracija:

  • Blagajne u Brčkom, 3.5. (petak)  će raditi do 17:00 h , a blagajne u Gornjem Rahiću i Seonjacima  do 14:00 h.
  • Šalteri blagajne i protokola neće raditi 6. maja (ponedjeljak).

RJ Čistoća:

Ponedeljak, 06.05.2024.

  • Služba za upravljanje otpadom će vršiti odvoz komunalnog otpada prema ustaljenom planu odvoza.
  • Služba za javnu higijenu će organizovati redovna dežurstva na održavanju čistoće javnih saobraćajnih površina
  • U Azilu će biti organizovana dežurstva prema redovnom planu ćišćenja Azila i ishrane pasa.

RJ Elektrodistribucija:

Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja isporuke električne energije, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

RJ Vodovod i kanalizacija

Fabrika vode će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluge isporuke vode, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu