Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA VRIJEME PRAZNIKA

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava kupce i korisnike usluga da su zbog obilježavanja Međunarodnog praznika rada, a u skladu sa Zakonom o praznicima Brčko distrikta BiH, 1. i 2. maj 2024. godine neradni dani.

U skladu sa navedenim, JP „Komunalno Brčko“ će raditi u ograničenom režimu rada.

RJ Administracija:

  • Blagajne u Brčkom, 30.4. (utorak)  će raditi do 17,00 h , a blagajne u Gornjem Rahiću i Seonjacima  do 14 h.
  • Šalteri blagajne i protokola neće raditi 1. i 2. maja (srijeda i četvrtak).

RJ Čistoća:

  1. maj (srijeda)
  • Služba za upravljanje otpadom neće vršiti odvoz komunalnog otpada. Kućni  otpad koji je trebao biti odvežen  sa dionica koje se po ustaljenom rasporedu rade srijedom, biti će odvežen u subotu, 04.05.2024.godine.
  • Služba za javnu higijenu će obavljati poslove u skladu sa Planom i programom redovnog čišćenja i održavanja javno saobraćajnih površina,
  • Azil za pse će organizovati redovan rad  na ishrani zbrinutih pasa, održavanju prostora azila
  1. maj (četvrtak)
  • Služba za upravljanje otpadom će vršiti redovan odvoz kućnog smeća po važećem rasporedu. Kontejnerski odvoz smeća za fizička i pravna lica biti će organizovan u prvoj i drugoj smjeni
  • Služba za javnu higijenu  će obavljati poslove u skladu sa Planom i programom redovnog čišćenja i  javnih saobraćajnih površina  uz pojačano održavanje izletišta Ficibajer
  • Azil će organizovati redovan rad  na ishrani zbrinutih pasa  i održavanju  prostora azila

RJ Elektrodistribucija:

Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja isporuke električne energije, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

RJ Vodovod i kanalizacija

Fabrika vode će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluge isporuke vode, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu