Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE o planiranim radovima za dane 02.06. i 03.06.2022 godine

Zbog  planiranih radova na EEO, u četvrtak, 02.06.2022 godine, će doći do prekida u isporuci električnom energijom kod kupaca iz sljedećih naselja/ulica:

  • Braće Derviševića Skeledžije dio, Bakije Selimovića dio,Vjekoslava Klajića i Begovača dio, zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h
  • Braće Derviševića Skeledžije dio, Bakije Selimovića dio, Begovača dio i Ćamila Sijarića dio, zastoj u vremenu 11:00 – 13:00 h

U petak, 03.06.2022 godine, će doći do prekida u isporuci električnom energijom kod kupaca iz sljedećih naselja/ulica:

  • Zaima Mušanovića dio, Bareš dio, Rogozan dio i Franca Mažuranića, Augusta Augustinovića i Lazarići, zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu