Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE o planiranim radovima za 4.8. i 6.8.2023.

Zbog planiranih radova na TS 10/0,4 kV Mibo  doći će do prekida u isporuci električnom energijom u slijedećim ulicama i naseljima:

PETAK, 4.8.2023. godine, u terminu od 08:00 – 09:00 h

  • Gluhakovac dio, Grbavica dio i Plazulje dio, prekid u trajanju od maksimalno 10 minuta

NEDJELJA, 6.8.2023.

  • 07:00 – 08:00 h, kratak zastoj u isporuci električne kod krajnjeg kupca Policija BD
  • 08:00 – 13:00 h, bez isporuke električne energije ostati će krajnji kupci iz ulica: Svete Ristića Svračeta i Ciglana.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu