Novosti

Neophodno propisno odlaganje pepela

Obavještavamo korisnike usluge odvoza otpada koji se griju na peći na drva, ugalj, pelet i slične energente, da pepeo, a pogotovo užareni, ne odlažu direktno u kontejnere zapremine 1,1 metar kubni (mali kontejneri) ili kante, koje se prazne u autosmećare.

„Ložište i posudu sa pepelom potrebno je očistiti prije paljenja vatre, kada je pepeo ohlađen, te ga spakovati u kesu iz koje se neće rasipati i potom odložiti u veliki kontejner. Ukoliko kupcu nije zgodno da pepeo odloži u veliki kontejner, koji se prazni odvozom na deponiju autopodizačem, kupac može i da skladišti pepeo do završetka sezone grijanja, te ćemo ga tada uz minimalnu naknadu preuzeti i odložiti na deponiji“, kažu u Službi za upravljanje otpadom.

Zbog neodgovornog i neopreznog ponašanja pojedinaca koji tokom hladnijih mjeseci odlažu užareni pepeo u kontejnere, dolazi do velikog oštećenja kontejnera, zapaljenja otpada u kontejneru, a posredno može doći i do zapaljenja okolnih predmeta ili objekata. Zatim, dolazi do oštećenja kamiona za odvoz otpada, jer pepeo oštećuje senzore na kamionima, što uzrokuje obustavu odvoza otpada do popravke vozila. Takođe može doći i do zapaljenja otpada na deponiji.

Bacanje gorućih predmeta u korpice, kante ili druge posude za smeće zabranjuje se i Zakonom o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH.

Zbog svega navedenog, još jednom apelujemo na sugrađane i korisnike usluge odvoza otpada da propisno odlažu pepeo i spriječe nastanak akcidentnih situacija.

Nazad na listu