Novosti

NEMA POSKUPLJENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DOMAĆINSTVA

Tokom jučerašnjeg zasijedanja Skupštine Brčko distrikta BiH, na temu poduzetih aktivnosti oko snabdijevanja Brčko distrikta BiH električnom energijom u 2024. godini, uvodno izlaganje dao je direktor JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. g. Kemal Atić.

Po njegovim riječima, duži period su vođeni intenzivni razgovori sa JP Elektroprivreda BiH, MHE Elektroprivreda RS i JP Elektroprivreda HZHB, te su dobijena relevantna saznanja o kretanju cijena na domaćem i svjetskom tržištu, kao i mogućnostima navedenih preduzeća da vrše isporuku električne energije Brčko distriktu BiH.

Nakon provedene procedure javne nabave, krajem novembra potpisan je ugovor sa MHE Elektroprivreda RS za isporuku električne energije , kojim je utvrđena cijena električne energije od 65 EUR/MWh, te je nepromijenjena u odnosu na nabavnu cijenu iz 2023. godine.

Odlukom Državne regulatorne agencije za električnu energiju (DERK) došlo je do povećanja zavisnog troška balansiranja, što u konačnici utiče na povećanje ukupne cijene snabdijevanja Brčko distrikta BiH za 0,5 %. Navedeno povećanje nabavne cijene neće za posljedicu imati pokretanje zahtjeva za tarifni postupak za promjenu tarifa za krajnje kupce koje određuje DERK (domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu), tako da će cijena električne energije za domaćinstva ostati nepromijenjena u odnosu na cijenu u 2023. godini. Planirano je neznatno povećanje tarifa za industrijske kupce i javnu rasvjetu u iznosu od 1,5 % – 2 %, a koje po zakonu donosi Upravni odbor preduzeća.

Direktor preduzeća, g. Kemal Atić, u svom izlaganju je naročitu zahvalnost uputio g. Petru Đokiću, ministru za energetiku i rudarstvo u Vladi RS, zbog njegovog izuzetnog zalaganja i pomoći tokom pregovora o snabdijevanju Brčko distrikta BiH električnom energijom.

Nazad na listu