Obavještenja za kupce

NASTAVAK AKCIJE ISKLJUČENJA NEREDOVNIH PLATIŠA SA ELEKTRO MREŽE

Obavještavamo naše kupce i korisnike usluga da JP „Komunalno Brčko“ nastavlja akciju isključenja neredovnih platiša sa elektrodistributivne mreže.

Napominjemo da je na svakom računu naznačeno do kada je rok  plaćanja za isporučenu uslugu, a kako se račun ujedno smatra i opomenom, upozoravamo sve kupce koji nisu izmirili svoja dugovanja za utrošenu električnu energiju da mogu biti suočeni sa isključenjem sa mreže.

Na terenu će raditi više ekipa, te se očekuje da će svaki dan oko 100 kupaca, koji nisu platili račune na vrijeme, biti isključeno sa elektrodistributivne mreže.

Stoga pozivamo sve korisnike naših usluga da što prije izmire svoje dugovanje, da se ne bi susreli sa situacijom da budu isključeni sa mreže, te dodatnim troškovima ponovnog uključenja.

Zahvaljujemo se svim domaćinstvima i pravnim licima koji na vrijeme plaćaju račune, jer su svojim odgovornim ponašanjem omogućili i nama da redovno isporučujemo komunalne usluge koje su u domenu rada JP „Komunalno Brčko“.

Za više informacija možete pozvati besplatnu info liniju 0800 505 07.

Nazad na listu