Saopštenja za javnost

NA JANUARSKIM RAČUNIMA ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU NOVA STAVKA

Na računima za utrošenu električnu energiju koje ispostavlja JP „Komunalno Brčko“, od januara 2024. godine, će se nalaziti i stavka naknade za obnovljive izvore energije.

Naime, Vlada Brčko distrikta BiH, je na svojoj 30. sjednici usvojila Odluku o  visini naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u visini od 0,001 KM/kW, koja je stupila na snagu 1.1.2024. godine.

Ovom odlukom je naloženo JP „Komunalno Brčko“ da prikupljenu naknadu kvartalno prebacuju na poseban račun Brčko distrikta BiH, a prikupljena sredstva su namjenska i bit će trošena za obnovljive izvore energije, te će od prikupljenih sredstava 10 % biti  izdvojeno za energetsku učinkovitost.

 

Nazad na listu