Novosti

MEJRA ŠEĆIĆ U POSJETI JP KOMUNALNO BRČKO

Direktor JP Komunalno Brčko Kemal Atić danas je upriličio sastanak sa poslanicom u Skupštini Brčko distrikta BiH Mejrom Šećić, predstavnicom romske nacionalne manjine. 

Radnom sastanku takođe su prisustvovali Damir Radenković, direktor Omladinskog centra Vermont, koji se zalaže za poštovanje i provođenje prava Roma, kao i zamjenici direktora Branka Đurić i Dragan Jelisić. 

Tema sastanka bila je zastupljenost radnika romske nacionalnosti u našem javnom preduzeću. S obzirom da JP Komunalno Brčko zapošljava najviše predstavnika romske populacije u Brčko distriktu BiH, u odnosu na ostala i javna i privatna preduzeća, poslanica Šećić izrazila je zadovoljstvo takvim odnosom preduzeća prema pripadnicima ovog naroda, izrazivši nadu da će Komunalno Brčko i dalje, kao društveno odgovorna kompanija, voditi računa o zapošljavanju Roma. Direktor Atić rekao je da je riječ o dobrim i čestitim radnicima koji su vrlo posvećeni poslu. 

Gospođa Šećić iskoristila je ovaj sastanak da informiše menadžment JP Komunalno Brčko da se u petak 8. aprila obilježava Međunarodni dan Roma. Tim povodom, menadžment je odlučio da podrži obilježavanje ovog važnog datuma i iskaže podršku romskoj populaciji isticanjem zastava romskog naroda ispred administrativnih objekata preduzeća u Studentskoj i ulici Tina Ujevića. 

Nazad na listu