Novosti

IZVRŠENO UZORKOVANJE PROCIJEDNIH VODA NA BRČANSKOJ DEPONIJI SMEĆA

U okviru projekta „Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini“, koji se provodi od strane UNDP-a, izvršeno je uzorkovanje procijednih voda na brčanskoj deponiji smeća.

Pomoć pri ovom izuzetno značajnom poslu pružili su zaposlenici JP „Komunalno Brčko“ d.o.o., angažovanjem bagera i iskopima na više lokacija duž granica deponije.

Cilj ovog projekta je smanjivanje rizika po ljudsko zdravlje i okolinu kroz prevenciju nastanka nenamjerno ispuštenih POPs (U-POPs), prelazak na hemikalije koje ne sadrži POPs supstance u industriji plastike i okolinski prihvatljivo uništavanje najmanje 50 tona otpada koji sadrži POPs.

Štokholmska konvencija, koju je BiH ratifikovala 2010 godine, predviđa izbjegavanje upotrebe opasnih POPs/a te prelazak na sigurnije alternative i uklanjanje starih zaliha i opreme koje sadrže ove supstance.

Postojane organske zagađujuće materije (POPs) su organski spojevi otporni na degradaciju u okolini putem hemijskih, bioloških i fotolitičkih procesa. Najčešće se radi ispitivanje na prisustvo pesticida u procijednim vodama na deponijama smeća. Izloženost ovim materijama može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući određene vrste karcinoma, urođene mane, disfunkcionalan imunološki i reproduktivni sistem, veću podložnost bolestima, pa čak i smanjene intelektualne sposobnosti.

Nakon ispitivanja procijednih voda na nekoliko lokacija u BiH, biće određene 4 deponije koje su najzagađenije, te će biti sanirane u skladu sa najvišim svjetskim standardima.

Nazad na listu