Novosti

AQUASAN MREŽA U BIH ODRŽALA RADIONICU U BRČKOM

Udruženje za oblasti voda i zaštitu okoliša „AQUASAN mreža u BiH“  organizovala je u Brčkom jednodnevnu radionicu za predstavnike jedinica lokalne samouprave i komunalnih preduzeća iz oba entiteta BiH, predstavnike Vlade Brčko distrikta BiH i JP“ Komunalno Brčko “, na kojoj su obrađene   dvije teme: Upravljanje  neoprihodovanom vodom i Efikasno upravljanje energijom. AQUASAN mreža u BiH, kao neprofitno udruženje, je centar za jačanje znanja i vještina i prenos iskustva sa ciljem usavršavanja rukovodećih i stručnih kadrova u sektoru voda i zaštite okoliša.

Tokom prezentacije istaknuta je činjenica da utrošak električne energije predstavlja drugi po veličini operativni  trošak u isporuci vodnih usluga. Putem aktivnosti na smanjenju fizičkih i prividnih gubitaka vode, direktno se smanjuju  troškovi električne energije koja se troši za prečišćavanje sirove vode i pumpanje u distributivni sistem a gubi kroz curenja na putu do krajnjih korisnika .

Kroz prezentovana izlaganja i interaktivnu diskusiju došlo se do formiranja  zaključka da je neophodno ojačati saradnju između relevantnih sektorskih aktera, promovisati zajednički interes sektora, razmjenjivati pozitivna iskustva i saznanja, te kroz primjere dobre prakse doprinijeti jačanju ljudskih, organizacionih i institucionalnih kapaciteta u sektoru voda.

 

Nazad na listu