Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 06.04.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u distribuciji električne energije:

 • Vukosavačka, Mihajla Lalića, Đorđa Kojdića, Rastka Petrovića, Milana Konjevića, Srpka Petrovića dio, Ivana Mažuranića, Koste Neškovića, Prote Rajka Sofrenovića, Svete Cvetkovića, Potočari (Sombići, Tadići, Brkovići, Trešnjica, vikend naselje Miladije), Donje i Gornje Dubravice, Pukiš dio, Šatorovići manji dio, Gornji Brezik dio, Stanovi, Buzekara kao i krajnji kupci kojima se električna energija isporučuje putem ZP „Elektro Bijeljina“ a.d. Bijeljina  – zastoj u vremenu od 10:00 – 14:00 h
 • Ulica Jure Kaštelana – zastoj u trajanju do 1 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

Zastoji u isporuci vode:

 • Gornje i Donje Dubravice – prekid vodosnabdijevanja zbog najavljenih radova na elektrodistributivnoj mreži u periodu od 10:00 – 14:00 h
 • Ormanica, u neposrednoj blizini rezervoara pitke vode, sanacija curenja na mreži – zastoj u isporuci vode za kupce u Hrgovima, Ceriku i dijelu Dubrava; izvođenje radova predviđeno je u periodu od 10:30 do 14:30 h, kada će početi ponovno punjenje sistema vodom i distribucija prema kupcima
 • Pozivaju se korisnici da obezbijede zalihe vode za osnovne potrebe
 • U ostalim dijelovima gradskog  i lokalnih vodovodnih  sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Besplatna akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za srijedu 06.04.2022.

 • Grbavica – parking kod zgrade MZ
 • Donji Rahić – parking kod zgrade MZ
 • Ulice – Lukići kod bunara arterca – proširenje puta
 • Gorice – parking kod zgrade MZ
 • Plazulje – proširenje puta pored objekta IEG

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
 • Za sve prijave, reklamacije usluga ili pohvale, takođe pozovite 0800 505 07
Nazad na listu