Novosti

30.07.2019. Lokacijom curenja na mreži do smanjenja gubitaka vode

Jedan od strateških ciljeva JP „Komunalno Brčko“ definisanih za naredni trogodišnji period jeste smanjenje neprihodovane vode u vodovodnom sistemu Brčko distrikta BiH kojim upravlja naše preduzeće.

S tim u vezi, a u skladu sa izrađenim Akcionim planom za smanjenje neprihodovane vode i planiranim investicijama za tekuću godinu, preduzeće je nabavilo novu opremu za mjerenje i detekciju gubitaka na vodovodnoj mreži. Ujedno je dobavljač obezbijedio i edukaciju za zaposkenike o upotrebi i praktičnoj primjeni digitalnog akustičnog lokatora curenja – geofona i logera šuma sa korelatorom.

Tokom tri dana obuke, kojoj je prisustvovalo  desetak zaposlenika iz radnih jedinica „Vodovod i kanalizacija“ i Administracija, obrađene su teme iz oblasti razumijevanja neprihodovane vode, kao i praktična obuka na terenu sa isporučenom opremom.

Učesnici edukacije, iskazali  su zadovoljstvo realizovanom nabavkom uz  uvjerenje da će nova oprema značajno doprinijeti poboljšanju na polju operativnog održavanja vodovodne mreže, na kojem smo suočeni sa kvarovima na cijevima, što za posljedicu ima visoke troškove operativnog održavanja, a uzrokuje gubitke vode u sistemu, poremećaje u snabdijevanju i smanjenje javnog povjerenja građana u komunalno preduzeće, što svakako želimo da izbjegnemo.

Osim ovog materijalnog i kadrovskog poboljšanja u radu, i ove godine u septembru naši zaposlenici prisustvovaće Waterloss akademiji, koja će  okupiti veliki broj zaposlenika iz vodovodnih preduzeća širom BiH, angažovanih na smanjenju neprihodovane vode, sa ciljem da dobiju nove informacije i saznanja kako smanjiti gubitke vode u sistemu.

JP “Komunalno Brčko“ svjesno je da su ulaganja u kadrove i opremu ključni resursi poslovnog razvoja, te na tome kontinuirano radi.

Nazad na listu