Obavještenja za kupce

29.12.2020. OBAVJEŠTENJE ZA KUPCE – RAD ZA NOVOGODIŠNJE PRAZNIKE

JP „Komunalno Brčko” obavještava kupce i korisnike usluga da će zbog praznika Nova godina šalteri Blagajne u četvrtak 31.12.2020. godine, zbog popisa, raditi sa kupcima do 10:00 h. Zbog novogodišnjih praznika, u neradne dane 1. i 2. januara 2021. godine šalteri blagajne neće raditi.

Služba za upravljanje otpadom neće vršiti odvoz komunalnog otpada ni za fizička ni za pravna lica u petak 1. januara 2021. godine. Služba za javnu higijenu će prvog dana 2021. godine održavati samo javne površine prvog prioriteta – pješačka zona i Bulevar Mira, dok se 2. januara nastavlja održavanje javnih i saobraćajnih površina u skladu sa redovnim Programom održavanja.

Zimska služba  je u režimu stalne pripravnosti, po potrebi organizuje dežurstva i intervencije na terenu.

Fabrika vode radi kontinuirano, a ostale službe u RJ Vodovod i kanalizacija imaće dežurstva u skladu sa prazničnim režimom rada.

Distributivni centar upravljanja snabdijevanjem električnom energijom radi kontinuirano, dok ostale službe u okviru RJ Elektrodistribucija imaju dežurstva i pripravnost u skladu sa prazničnim režimom rada.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

 

Nazad na listu